Referater

Læs referaterne fra Vilh. Kiers kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Fra Kollegiekontoret

Fraflytning 14 kalenderdage før lejemålets ophør.
Kollegiets bestyrelse besluttede dette på regnskabsmødet fra 15. februar 2016.
Beslutningen er truffet på baggrund af ændringer i lejeloven.