Fraflytning

Fraflytning 14 kalenderdage før lejemålets ophør.
Kollegiets bestyrelse besluttede dette på regnskabsmødet fra 15. februar 2016.
Beslutningen er truffet på baggrund af ændringer i lejeloven. 

Referater

Læs referaterne fra Vilh. Kiers kollegiets beboermøder.