Kontakt i akut opståede situationer

Ved en akut opstået situation på Vilh. Kiers Kollegium, kontakt 

Varmemester Rolf B. Møller, tlf.: 21 24 75 51


Udenfor varmemesterens arbejdstid, kan nedenstående numre benyttes.
OBS: Tilkald til ikke-akutte skader, betales af beboeren.

 • Alarm (ulykke): 112
 • Politi (indbrud): 114
 • Låse-Service (Byens Låseservice): 86 10 65 00
 • Adgangskontrol/briksystem ved opgangsdøre (Acia): 44 40 15 20
 • El-firma (Frederiksberg EL): 86 14 34 55
 • Vvs-service (Tec-Co): 86 75 58 12 
 • Glarmester (S. L. Aarslevs Enke & Søn): 86 16 55 35
 • Kloakservice (Norva24 Kloak Service): 70 12 02 22
 • Aarhus vand: 89 47 10 00
 • Aarhus varme: 77 88 10 10
 • It og tv (Bolignet-Aarhus): 82 50 50 50

Svarer ingen af ovenstående specialer, ring til:

 • Polygon (vandskade/afdækning): 72 28 28 19

Hvornår ringer man?

Låse-service tilkaldes, hvis der er behov for at få åbnet døren til dit værelse. Vær opmærksom på, at hvis du har låst dig ude af værelset/lejligheden skal du selv betale for at blive låst ind af låsesmeden.

El-firma tilkaldes, hvis der opstår problemer med belysning eller brandalarm

VVS-service tilkaldes, hvis der er problemer med manglende varme, varmt vand, koldt vand eller sprængte vandrør.

Glarmester tilkaldes, hvis der bliver knust en rude til et værelse ved for eksempel indbrud.

Kloakservice hvis der er opstået pludselige problemer med afløb.